nieuws

keuringsbevoegd NEN-3140

Uw apparatuur is natuurlijk in topconditie. Evenwel kunnen er elektrische of mechanische onveiligheden aanwezig zijn. Een klein mankementje kan echter groot gevaar opleveren voor de gebruiker of gebruikers.

Daarom kan uw apparatuur onder de keuringsplicht volgens NEN-3140 vallen. Delmo Techniek kan u daarbij helpen. Wij kunnen de keuringsplicht verifiëren en ook uitvoeren.

Onze keurmeesters zijn gecertificeerd volgens NEN-3140 en kunnen uw apparatuur controleren, keuren en certificeren.

kijk op de NEN-site voor de NEN-norm, Wikipedia voor uitleg of bel naar de Technische Dienst van Delmo: 088-8543 900.

 

 

 

nadere verklaring (bron Wikipedia):

Werken met of aan elektrische objecten brengt een zeker risico met zich mee. Een elektrische schok, elektrische verbranding, vlambogen, brand en ontploffing kan letsel veroorzaken.

Bedrijven en instellingen met personeel in dienst moeten ervoor zorgen dat er veilig gewerkt kan worden. In het besluit, dat uit de arbeidsomstandighedenwet in 1980 is voortgekomen, staan verwijzingen naar normen. Betreft de elektrische veiligheid wordt dan verwezen naar de NEN 3140.

Werknemers dienen zich hieraan te houden. Werkgevers dienen aan te tonen dat alles in het werk gesteld is dit mogelijk te maken. Werkgevers kunnen dit aantonen door hun elektrische objecten periodiek aan een keuring te onderwerpen. Keuringen worden uitgevoerd door speciaal daarvoor opgeleide personen.