nieuws

UFO? Nee, UFI!

Chemie nieuws

We krijgen er meer en vaker mee te maken: chemisch samengestelde producten. De chemie wordt steeds complexer en dat vraagt om nieuwe regelgeving. Per 1 januari 2020 was er nieuwe regeling verplicht geworden voor consumentenproducten, maar die is in corona-nieuwsgeweld niet erg voor het voetlicht gekomen.

Per 1 januari 2021 is de regeling voor professionele producten van toepassing geworden en per 1 januari 2024 zal dit voor industriële van toepassing zijn.

 

 

Wat verandert er?

De UFI-code is verplicht geworden voor chemische mengsels zoals reinigingsmiddelen. Als je zo’n product op de markt brengt, dan moet je het VIB (VeiligheidsInformatieBlad) deponeren bij Poison Center Notification en een UFI (unique formula identifier)-code genereert. Dit aanvragen gaat via een Europees systeem. Dat levert een code op die op de etiketten behoort te worden afgedrukt, het ziet er op het etiket zo uit: UFI: H563-L90S-R783-J823

Als er iets met iemand gebeurt kan aan de hand van de UFI-code (voer in op de website van ECHA) direct het veiligheidsinformatieblad gevonden en geraadpleegd worden en dat is een goede zaak natuurlijk: een centraal systeem voor alle VeiligheidsInformatieBladen.

Er is een uitloop/overgangsperiode tot januari 2025. Dus voor daarna: Geen UFI-code op het etiket: in overtreding.

 

Een puntje van kritiek: Helaas loopt het ECHA systeem een beetje achter op de digitale werkelijkheid.. Stel je bent arts en krijgt een patiënt met vergiftigingsverschijnselen in de praktijk en je moet dan zo’n (vaak geprinte en lastig leesbare) code in gaan voeren op een website terwijl de patiënt piepend en brakend voor je zit.

Waarom niet het voorbeeld gevolgd van Clearex, die al jaren de VIB’s van haar producten vinden laat via een QR-code op het etiket? Een gemiste kans..