keuringsservice

KEURINGSSERVICEUw apparatuur is natuurlijk in topconditie. Evenwel kunnen er elektrische of mechanische onveiligheden aanwezig zijn. Een klein mankementje kan echter groot gevaar opleveren voor de gebruiker of gebruikers.

Daarom kan uw apparatuur onder de keuringsplicht volgens NEN-3140 vallen. De nieuwe NEN-3140 (2015) is daarin nog scherper geworden. Delmo Techniek kan u hierbij adviseren en helpen.

Wij kunnen de keuringsplicht verifiëren en ook uitvoeren. Direct bij het keuren kunnen we uw apparatuur voorzien van de correcte gevaar-pictogramstickers.

Mochten er mankementen zijn, dan herstellen we die -zo mogelijk- ook direct. Zo houden we de kosten in de hand en biedt de keuring u niet alleen machine-zekerheid. 

Onze keurmeesters zijn gecertificeerd volgens NEN-3140 en kunnen uw apparatuur controleren, keuren en certificeren.

kijk op de NEN-site voor de NEN-norm(2015), Wikipedia voor uitleg of keuringsopdracht geven: bel 088-8543 940 of klik HIER voor email.

 

 

nadere verklaring (bron Wikipedia):

Werken met of aan elektrische objecten brengt een zeker risico met zich mee. Een elektrische schok, elektrische verbranding, vlambogen, brand en ontploffing kan letsel veroorzaken.

Bedrijven en instellingen met personeel in dienst moeten ervoor zorgen dat er veilig gewerkt kan worden. In het besluit, dat uit de arbeidsomstandighedenwet in 1980 is voortgekomen, staan verwijzingen naar normen. Betreft de elektrische veiligheid wordt dan verwezen naar de NEN 3140.

Werknemers dienen zich hieraan te houden. Werkgevers dienen aan te tonen dat alles in het werk gesteld is dit mogelijk te maken. Werkgevers kunnen dit aantonen door hun elektrische objecten periodiek aan een keuring te onderwerpen. Keuringen worden uitgevoerd door speciaal daarvoor opgeleide personen.

Keuringstermijnen inspecties

De interval van de inspecties, de zogenaamde keuringstermijn, wordt bepaald aan de hand van de betreffende tabel uit de NEN3140. Wat en wanneer kan per bedrijf verschillen. Gemiddeld is de uitkomst:

·         bedrijfsinstallaties eens in de 5 jaar,

·         grote machines afhankelijk van het gebruik: 1 tot enkele jaren,

·         kantoormaterieel zoals computer apparatuur: 3 jaar,

·         elektrische arbeidsmiddelen -Waar deze zich ook bevinden, in een werkplaats, keuken, kantine, gereedschapskoffer of klussenbus - elk jaar.

·         Bij intensief gebruik kunnen termijnen korter zijn!

 

Met ‘grote machines’ worden bedoeld: (hand-)snijmachines, vleesmolens, vlees- en mengwolven, mengmachines, lintzaagmachines, stop- en vulmachines, kortom alle elektrisch, pneumatisch en/of hydraulisch aangedreven machines. Zowel 230 volt als 400 volt.

Elektrische arbeidsmiddelen zijn bijvoorbeeld: boormachines, koffiezetapparaten, koelkasten, haakse slijpers, verlengsnoeren, stofzuigers, magnetrons, haarföhns, tafelcontactdozen, soldeerbouten, laders van accuboormachines, haspels, verlengkabels, zaagmachines en ovens.

Populair gezegd: Alles waar een stekker (230 of 400 Volt) aan zit valt onder de keuringsplicht.