voor leveranciers / for manufacturers

Delmo maakt graag kennis met fabrikanten die een aanvulling kunnen bieden op haar leveringsprogramma.

Net als van zichzelf, verwacht Delmo van u als producerende onderneming een perfecte productkwaliteit, prima service en onomstreden partnerschap.

Delmo verwacht van u het volgende:
·         Up to date productiefaciliteiten
·         aantoonbare kwaliteitsborging
·         voor zover gewenst datasheets of productcertificaten
·         betrouwbare levertermijnen
·         maatschappelijke betrokkenheid
·        
marktconforme prijzen
Graag ontvangen wij via purchase@delmo.nl het volgende:
-productinformatie van uw assortiment
-referenties
-leveringsvoorwaarden
Daarna ontvangt u snel een reactie van ons.
Samen werken wij graag aan een wederzijds betrouwbaar partnerschap.

Delmo likes to get acquainted to manufacturers who can offer additional to her productprogramm.

Just as Delmo demands from herself, Delmo also asks from you perfect product quality, adequate services and loyal partnership.

Delmo expects from you:
·         modern production facilities
·         ascertainable quality assurance
·         
on demand product sheets or certificates
·         reliable lead times
·         social involvement
·         market-based prices
We like to receive through purchase@delmo.nl the following:
-Product information of your program
-References
-Terms and conditions
After that we will send you soon our reaction.
Together we can work to a reliable partnership

Naar boven